För-semester på Hästholmen

Hej Buddeviken!
Landade med traktor och vagn vid Buddevikens badplats på Hästholmen för att förbereda utrustning och mig själv mentalt inför årets semester som just nu är 4 veckor bort. Mest är väl målet att hitta harmoni redan innan semestern och inte gå in i den med hög puls, som det har varit de senaste 4 åren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *